l Home l
Safety Information No.74

 • Runway Incursions ... การล่วงล้ำทางวิ่ง (P.1 - P.13)
  มันคงเป็นฝันร้ายที่สุดของคุณ ถ้าคุณกำลังอยู่ในขาสุดท้ายของการลงสนาม ทางวิ่งใกล้เข้ามา ขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ

  คุณทำเรียบร้อยสมบูรณ์ดีแล้ว ใจคุณจดจ่ออยู่กับการลงสนามเท่านั้น คุณกำลังจะเริ่มเงย...แต่แล้วข้างหน้านั้น
  เครื่องบินลำหนึ่งขับเคลื่อนเข้ามาบนทางวิ่ง...!!!... "Go Around ! Go Around !"
 • ระบบ ACMI ช่วยในด้าน Flight Safety ได้อย่างไร (P.14 - P.16)
  ระบบ ACMI "Air Combat Maneuvering Instrumentation" หมายถึง ระบบที่ใช้ในการฝึกนักบิน
  ให้มีความสามารถในการใช้อาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องใช้อาวุธจริง ซึ่งระบบจะจำลองการใช้อาวุธนั้นๆ
  โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณและแสดงผล โดยมีอุปกรณ์ ACMI Pod ทำหน้าที่รับ-ส่งสัญญาณและข้อมูลต่างๆ
  ระหว่างเครื่องบินกับคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบดาวเทียมลงมายังภาคพื้นดิน
 • เครื่องวัดประกอบการบินและการตั้งสติมั่น ช่วยให้ 9 ชีวิตรอดตาย (P.17 - P.20)
  ท่านคงได้ยินคำพูดที่ว่า ประวัติศาสตร์ย่อมซ้ำรอย แต่สำหรับผมไม่ชอบเอามากๆ เลยครับ เหตุผลนี้น่าจะรับฟังได้
  เป็นอย่างยิ่ง ถ้าเป็นมุมมองด้านนิรภัยการบิน ซึ่งเรื่องที่จะเล่าให้ท่านผู้อ่านทราบ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกว่า 10 ปีมาแล้ว
  แต่เป็นเหตุการณ์ที่ผมและผู้ร่วมชะตากรรมในวันนั้นจะไม่มีวันลืม...
 • โลกร้อนขึ้นจริงหรือ? (P.24 - P.25)
  สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกำลังเกิดขึ้นแล้ว นอกจากนี้ยังมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ มากเกินพอ สำหรับผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ทศวรรษ
  ที่กำลังจะมาถึง หน่วยงานศึกษาสภาพอากาศระดับสูงเหนือพื้นโลก เผยว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นในเอเชีย
  แต่คาดว่าจะยิ่งเลวร้ายลงไปอีกในอนาคต และว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจนำไปสู่การอพยพครั้งใหญ่ รวมถึงวิกฤตด้าน
  มนุษยธรรมที่แพร่กระจายออกไป
 • อุปกรณ์สัญญาณเสียงแจ้งเตือน (P.28 - P.31)
  โครงการติดตั้งสัญญาณเสียง Beep ประกอบสัญญาณไฟสีเหลืองระบบแจ้งเตือน Oil Pressure บนเครื่องบินฝึก
  แบบ 16/ก หรือ CT-4B/E) เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักบิน และลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 • กิจกรรมนิรภัยภาคพื้นดีๆ ของ ศวอ.ทอ. (P.34 - P.36)
  ศวอ.ทอ.ประสบความสำเร็จในการป้องกันอุบัติเหตุ โดยได้มีการจัดกิจกรรมให้ข้าราชการและลูกจ้างได้มีส่วนร่วม
  ในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ เป็นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
 • สภาพตาบอดชั่วคราวของผู้ขับขี่ (P.37 - P.39)
  สภาพตาบอดชั่วคราวนี้เกิดขึ้นในขณะที่เปลี่ยนความสว่างของถนนมาเป็นความมืด หรือจากความมืดมาเป็นสว่าง
  อย่างฉับพลัน ม่านตาจะทำงานไม่ทัน ก็จะเกิดสภาพตาบอดชั่วคราวขึ้นได้ ในถนนสมัยใหม่ที่มีความหนาแน่น
  ในการจราจรสูงและรถใช้ความเร็วสูงกว่า 60 กม./ชม. จะเกิดปัญหาได้มากถ้าหากไฟแสงสว่างบนถนนนั้น
  ไม่สม่ำเสมอถจะเกิดความสับสนและมองภาพไม่ได้แม่นยำชัดเจนเหมือนกับบริเวณที่มีแสงสว่างระดับเดียวกันตลอด
 • ภัยจากสารเคมีและการป้องกัน (P.40 - P.42)
  นอกจากสารเคมีจะมีใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ภายในบ้านก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากสารเคมีชนิดต่างๆ
  ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้มีประโยชน์ต่อเรา แต่มันก็มีพิษอยู่ด้วย ถ้าเราไม่รู้จักใช้วิธี
  ที่ถูกต้อง ขาดความระมัดระวัง และไม่มีความรู้อย่างเพียงพอในการใช้ผลิตภัณฑ์ พวกสารเคมีเหล่านี้
  ก็จะเป็นอันตรายกับร่างกายของเราหรือผู้อื่นได้
 • สัตว์กับอุบัติเหตุ (P.43 - P.46)
  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับข้าราชการกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่มีสัตว์เข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพื่อเป็นบทเรียน
  หรือตัวอย่างได้ระมัดระวัง ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับตนเองหรือคนอื่นๆ อีกต่อไป
 • อันตรายจากความเครียดทางอารมณ์ (P.47 - P.48)
  ในสภาพสังคมปัจจุบันนี้ ความเครียดทางอารมณ์เกิดขึ้นได้ทุกอาชีพ และการทำงานภายใต้ภาะวความกดดันหลายๆ อย่าง
  โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆ ที่ต้องทำงานแข่งกับเวลา เนื่องจากปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ปัญหาทางเศรษฐกิจ
  หรือปัญหาทางครอบครัว เราจะมีวิธีอย่างไรในการป้องกันและแก้ไขความเครียดทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น
 • คอมพิวเตอร์อันตราย (P.49 - P.50)
  การนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ หรือนั่งในท่วงท่าที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสายตาและกล้ามเนื้อ
  เราจะมีวิธีการป้องกันอันตรายนี้ได้อย่างไร
 • เพื่อสุขภาพกับความปลอดภัย (P.51 - P.54)
  เมื่อพูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วคนไทยยุคนี้มีความตื่นตัวให้ความสำคัญดูแลและเอาใจใส่สุขภาพกันมากขึ้น
  เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มีการขวนขวายหาความรู้ในทุกๆ ด้าน
  ที่จะดูแลสุขภาพของตนเอง ตลอดจนคนรอบข้าง ทั้งนี้อาหารและจัยหนึ่งที่จะช่วยให้คนเรามีสุขภาพแข็งแรง
  ดำรงภาวะสุขภาพให้เป็นปกติสุข
 • Safety NEWS (P.55 - P.58)
  ข่าวสารความเคลื่อนไหว การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านนิรภัย ทั้งด้านการบินและภาคพื้น