ภาพกิจกรรม สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
นาวาอากาศเอก สรกฤต มังสิงห์
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ
ด้านการจราจรในเขตพื้นที่ ทอ. ประกอบด้วย ถนนเทวฤทธิ์พันลึก, ถนนธุปะเตมีย์
และถนนกานตรัตน์ โดยมีผู้แทนจาก ชย.ทอ., สน.ผบ.ดม., ขว.ทอ.
และข้าราชการ กนพ.สนภ.ทอ. เข้าร่วมประชุม และลงสำรวจพื้นที่ดังกล่าว
ณ ห้องประชุม สนภ.ทอ. เมื่อ ๑๘ ต.ค.๕๕
 
จัดทำโดย : สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210, 0-2534-0957