หน่วยขึ้นตรงกองวิทยาการ
 
ภารกิจด้านต่างๆ
นโยบายและแผนงาน
โครงการด้านนิรภัย
ความตกลงร่วมด้านนิรภัย
หลักสูตรด้านนิรภัย
แผนและโครงการศึกษา
 
 
ภาพกิจกรรม กองวิทยาการ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานกรรมการบริหารนิรภัยการบิน ทอ.(เสธ.ทอ.)
รับฟังการบรรยายสรุปการตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย
ซึ่งมี พลอากาศตรี นิวัต เนื้อนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฯ ณ กองบิน ๖
โดยมี นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ อินทร์จำนงค์ ผู้บังคับการกองบิน ๖
ให้การต้อนรับ เมื่อ ๒๗-๒๙ ต.ค.๕๒
 
   
จัดทำโดย : สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210, 0-2534-0957